Överdos kan leda till hjärtstopp

Om personen är förgiftad på grund av överdos ska du ringa 112. Har hjärtat och andningen slutat fungerar ska du påbörja hjärt- och lungräddning i väntan på ambulans.


Överdos

Överdos och förgiftning

Överdos, eller överdosering, innebär att man har tagit en större dos av ett läkemedel, eller av något annat, än vad som rekommenderas. En överdosering av läkemedel kan leda till förgiftning och/eller att hjärtat stannar.

Förgiftningssymptom:
  • Illamående
  • Obehagskänsla
  • Andningsbesvär
  • Kramper
  • Medvetslöshet

Vid förgiftning

Om någon är förgiftad krävs det snabb läkarvård. En av de första åtgärderna är ofta medicinskt kol. Detta binder det giftiga ämnet i magsäcken. Men medicinsk kol är inte bra i alla sammanhang, därför är det viktigt att du först ringer 112 och ber om att få bli kopplad till giftinformationen.

Om hjärtat stannat

Om hjärtat har stannat ska du ge hjärt- och lungräddning till det att ambulanspersonal är på plats. Detta för att få in syre i kroppen.

Hjärt- och lungräddning utförs med 30 stycken bröstkompressioner följt av två inblåsningar. Ropa samtidigt på hjälp och be någon hämta en hjärtstartare. Då kan ni få igång personens hjärta med hjälp av den.

Överdosering vid självmordsförsök

De flesta allvarliga förgiftningar är avsiktliga. Alltså att man har tagit en för stor dos av ett läkemedel med mening. Detta kan vara allt från ett rop på hjälp och en impulshandling, till ett riktigt menat självmordsförsök.

Det kan vara svårt att upptäcka att någon har överdoserat till dess att förgiftningssymptomen visar sig. Misstänker du att någon har överdoserat ska du ringa 112.

Om personen nyss har tagit överdoseringen och fortfarande är opåverkad kan det vara bra att ge personen mediciniskt kol. Kräkning rekommenderas sällan, eftersom det kan skada andra delar av kroppen. Enbart i de fall som personen har tagit ett ämne som inte binder kol rekommenderas kräkning. Rådgör därför alltid först med personal på 112.

Kom ihåg att även fast du lyckas stoppa förgiftningen ska du/ni ändå uppsöka ett sjukhus. Det är viktigt att man ser allvarligt på ett självmordsförsök och att personen får rätt hjälp.