Fakta

Överdos kan leda till hjärtstopp

Om personen är förgiftad på grund av överdos ska du ringa 112. Har hjärtat och andningen slutat fungerar ska du påbörja hjärt- och lungräddning i väntan på ambulans.

Överdos av smärtstillande

Om medveten och omedveten överkonsumtion

Överdos av koffein

Så många koppar kaffe kan leda till förgiftning

Överdos av vitaminer

För mycket kosttillskott kan leda till allvarliga konsekvenser