Överdos av smärtstillande

Överdos av smärtstillande är oftast inte farligt om det sker med receptfria smärtstillande tabletter samt om överdoseringen inte är så hög. Vid missbruk av smärtstillande, ofta receptbelagda, kan detta leda till allvarliga konsekvenser.


Överdos av smärtstillande

Regelbunden överdos av smärtstillande

Du ska inte ta en större dos smärtlindring än vad du är rekommenderad till att ta om du har ont. Det ger ingen bättre effekt. Det är både meningslöst och kan vara farligt.

Du ska inte heller blanda smärtstillande medel eftersom olika läkemedel kan innehålla olika substanser och tillsammans kan de leda till en överdos.

Vid en medveten överkonsumtion av ett läkemedel kan kroppen vänja sig mot läkemedlet vilket gör att man ökar doserna gradvis hela tiden. Detta kan leda till en kronisk förgiftning.

Kronisk förgiftning

Läkemedelsmissbrukare kan drabbas av kronisk förgiftning, vilket sker när ämnen har lagrats i kroppen under en längre tid. Dessa förgiftningar är lika allvarliga som akuta förgiftningar och behandlas på samma sätt.

Symptom på förgiftning är illamående, obehagskänsla, andningsbesvär, kramper och medvetslöshet. I värsta fall kan förgiftning leda till att hjärtat stannar. Behandling mot förgiftning sker på sjukhus. Ofta behövs även en behandling mot läkemedelsmissbruket.

Överdosering av ibuprofen

Om du överkonsumerar ibuprofen i måttliga doser ger dessa inga allvarliga biverkningar. Vanliga symptom kan vara illamående, kräkningar och magsmärtor. Höga doser av ibuprofen kan dock leda till njurpåverkan. Alkohol kombinerat med höga doser av ibuprofen kan leda till akut njurpåverkan. Symptom är då förutom kräkningar, illamående och magsmärtor även huvudvärk, tinnitus, medvetslöshet och kramper. Om du upplever dessa symptom ska du kontakta läkare. Höga doser av ibuprofen ökar även risken för magblödningar.

Överdosering av paracetamol

Överkonsumtion av paracetamol kan ge allvarlig leverskada. Därför kan man avrådas att ta paracetamol om man har nedsatt leverfunktion. Om man har tagit flera dygnsdoser av paracetamol vid ett tillfälle ska man söka läkarvård direkt.