Överdos av vitaminer

Att få en överdos av vitaminer är ganska svårt om du inte tar kosttillskott. Det är framförallt A-vitamin och D-vitamin som kan ge allvarliga konsekvenser av överdosering.


Överdos av vitaminer

Överdos av vitaminer – A-vitamin

A-vitamin är en fettlöslig vitamin och överskottet lagras i levern. Men levern kan inte lagra hur mycket som helst och tillslut blir den överbelastad. Överdosering av A-vitamin kan därför ske av ett långvarigt överskott men också av en extremt hög dos vid ett tillfälle.

Det är framförallt genom kosttillskott som vi får i oss en överdosering av A-vitamin.

Överdosering: A-vitamin behövs för att graviditeten ska utvecklas normalt men för mycket A-vitamin kan leda till fosterskador. Om du är gravid och tar kosttillskott ska du äta tillskott som högst innehåller 1mg A-vitamin per dag. Äldre personer behöver inget tillskott av A-vitamin då det kan leda till benskörhet. Överskott på A-vitamin kan också ge huvudvärk, illamående, kräkningar, rättretlighet, fjällande hud, dubbelseende, håravfall, leverskador och skador på benvävnaden.

Rekommenderat intag: 700 mikrogram för kvinnor, 800 mikrogram för gravid, 1200 mikrogram för ammande, 900 mikrogram för män och inte mer än 0,2 milligram per kilo kroppsvikt per dag för barn.

Läs mer om A-vitamin här.

B-vitamin

B-vitamin är en vattenlöslig vitamin som inte kan lagras i kroppen i någon större utsträckning.

Överdosering: Det du överdoserar kommer att försvinna ut med urinen. Läs mer om B-vitamin här.

C-vitamin

C-vitamin är en vattenlöslig vitamin som inte kan lagras i kroppen.

Överdosering: Det du överdoserar kommer att följa med urinen ut. Men vid vissa sjukdomar ska du dock passa dig för C-vitamin, speciellt om du har besvär med njursten. Det finns nämligen vissa forskningar som visar att höga doser av C-vitamin kan orsaka njursten. Läs mer om det här.

Rekommenderat intag: 75 milligram för vuxna, 85 milligram för gravid och 100 milligram för ammande. 

Läs mer om C-vitamin här.

D-vitamin

D-vitamin är en fettlöslig vitamin och lagras i kroppen.

Överdosering: För mycket D-vitamin kan leda till för höga doser kalcium i blodet. Detta kan orsaka njurskador. Symptom på överdosering kan vara illamående och sämre matlust.

Rekommenderat intag: 5-10 mikrogram per dag.

Läs mer om D-vitamin här.

E-vitamin

Överdosering: Höga doser av E-vitamin minskar effekten av vissa läkemedel.

Rekommenderat intag: 10 milligram  per dag.

Läs mer om E-vitamin här.

K-vitamin

Du behöver minska ditt K-vitaminintag om du behandlas med blodtunnande läkemedel eftersom K-vitamin påverkar blodkoagulationen.

Rekommenderat intag: 90 mikrogram för kvinnor och 120 mikrogram för män.

Läs mer om K-vitamin här.